Όροι & Προϋποθέσεις

Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο topodigos.gr για να προσφέρει διαφημιστικές υπηρεσίες στους εγγεγραμμένους πελάτες. Ο topodigos.gr είναι ένας ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός. Δικαίωμα εγγραφής στον οδηγό έχουν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, από όλους τους Νομούς της Ελλάδας. Η χρήση του topodigos.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου topodigos.gr αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη/χρήση του διαδικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλα τα μέλη και οι επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου. Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο topodigos.gr. Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες σε κάθε επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο topodigos.gr οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του topodigos.gr, που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς, η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Το κόστος, η διάρκεια και η μορφή καταχώρησης καθορίζονται από το πακέτο που θα επιλέξει ο κάθε υποψήφιος διαφημιζόμενος και το οποίο αποτυπώνεται σε ειδικό έντυπο καταχώρησης (φόρμα καταχώρησης- συμφωνητικό) που αποστέλλεται στον συμβαλλόμενο και ο οποίος τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους όρους της εν λόγω συμφωνίας. Η εταιρεία υποχρεούται μετά την πληρωμή του κάθε μέλους (διαφημιζόμενου) για την εγγραφή του στο topodigos.gr να προβάλει και να παρουσιάσει τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης ή του επαγγελματία πάντα σε συνάρτηση με το πακέτο το οποίο ο ίδιος έχει επιλέξει εκδίδοντάς του παράλληλα τους μοναδικούς κωδικούς διαχείρισης με σκοπό την αυτόνομη και αποκλειστική διαχείριση της προβολής-καταχώρησής του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης της καταχώρησης του διαφημιζόμενου θα μπορεί η προβολή-παρουσίασή του να είναι πλέον εμφανής σε περίπτωση αναζήτησης από επισκέπτες και επιπλέον θα μπορεί να επεξεργάζεται, ανανεώνεται ή ακόμα και να αλλάζει από το ίδιο μέλος πάντα σε συνεργασία με την MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Το μέλος-διαφημιζόμενος θα μπορεί επίσης να συμπεριλάβει στη διαφημιστική του καταχώρηση κείμενα, φωτογραφίες, video και προσφορές που αφορούν την επιχείρησή του, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθεί ή εξειδικεύεται. Τέλος η καταχώρηση των συμβαλλομένων θα ισχύει για ορισμένο χρονικό διάστημα πάντα σε συνάρτηση με το πακέτο προβολής που έχει επιλέξει και θα παύει μόνο στην περίπτωση που το ζητήσει το ίδιο το μέλος εγγράφως από την MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η υπηρεσία και το περιεχόμενο (ενδεικτικά: δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα) που εμφανίζονται ή είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες στον διαδικτυακό τόπο, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση και όχι επαγγελματική, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμπορική χρήση του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται. Η εμφάνιση τους στο δικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή /και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην εταιρεία είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και/ ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο ή τους σχετικούς χάρτες. Ειδικότερα, ως προς τις φωτογραφίες και τα video που δημοσιεύονται από τους διαφημιζόμενους και αφορούν την επιχείρησή τους, τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης αλλά και των όρων όπως αυτοί αναγράφονται στο συμφωνητικό-φόρμα καταχώρησης, δηλώνουν ότι αποτελούν έργο δικό τους ή ότι έχουν λάβει την συναίνεση του νομίμου δικαιούχου τους για την ανάρτηση αυτών στο www.topodigos.gr και ότι δεν έχουν παραβιασθεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των φωτογραφιών. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων επί των ανωτέρω φωτογραφιών, ευθύνη η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά από τον χρήστη που δημοσίευσε τα video ή τη φωτογραφία. Σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή κοινολόγησης/δημοσίευσης περιεχομένου που δεν συνάδει με τους σκοπούς της σελίδας , συκοφαντικού, δυσφημιστικού ή αντίθετου στα χρηστά η εταιρεία θα προχωρά άμεσα στην απομόνωση και διαγραφή του, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν ειδοποίησης, αζημίως και ρητώς επιφυλασσόμενη παντώς νομίμου δικαιώματός της

2. Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με κάθε τρόπο δεσμεύεται να παρέχει στο διαδικτυακό τόπο topodigos.gr όλες τις πληροφορίες που αφορούν την καταχώρηση/διαφήμιση των μελών και οι οποίες έχουν εγγράφως συμφωνηθεί και κοινοποιηθεί στην εταιρία.

3. Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχονται «ως έχουν». Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών. H εφαρμογή της δρομολόγησης από διεύθυνση σε διεύθυνση ή σε σημείο ενδιαφέροντος είναι αποτέλεσμα αλγορίθμου και ενδέχεται να μην είναι ή συντομότερη δυνατή. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από ιούς.

4. Ο δικτυακός τόπος topodigos.gr, παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου όλα τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεούται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

5. Η εταιρεία (η ίδια ή/και σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες εξειδικευμένες προς τούτο) συλλέγει πληροφορίες για την κίνηση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με σκοπό την καταμέτρηση των επισκεπτών, την εξαγωγή στατιστικών και την βελτίωση της λειτουργικότητας του, ενδεικτικά μέσω της χρήσης cookies. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής στον διαδικτυακό τόπο οι σελίδες τις οποίες ο χρήστης επισκέπτεται, μαζί με τα cookies που αυτές τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για:

  •     να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας για την εμφάνιση του ιστότοπου.
  •     την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διάφορων λειτουργιών του site, με τη βοήθεια του Google Analytics.

Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν και/ή να διαγράφουν τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες τους. Μπορούν να διαγράψουν όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή τους, όπως και να ρυθμίσουν τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζουν από μόνοι τους ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτονται έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετες πληροφορίες παρέχονται παρακάτω.

6. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει την υπηρεσία, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα www.topodigos.gr .

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

2. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον δικτυακό τόπο topodigos.gr προκειμένου:

α. Να παραπλανηθεί οποιοσδήποτε τρίτος σχετικά με την ταυτότητα του μέλους.
β. Να προκληθεί ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο στη MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
γ. Να παρεμποδιστεί η πρόσβαση οποιουδήποτε μέλους ή επισκέπτη στο topodigos.gr.

3. Eκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά δικαιώματα κλπ), όλα τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου topodigos.gr (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και εν γένει αρχεία που αφορούν στην MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και του δικτυακού τόπου topodigos.gr) συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.

4. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων, διαφημιζόμενων ή μελών που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο topodigos.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων.

5. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του δικτυακού τόπου topodigos.gr όλα τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

6. Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1. Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσει δίχως σφάλματα και διαταραχές. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η εταιρεία, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Διαδικτύου ή του διαδικτυακού τόπου, καθώς και μίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης της υπηρεσίας, των πληροφοριών του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

2. Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου topodigos.gr. Tα μέλη και οι επισκέπτες παρ’ όλα αυτά αποδέχονται ότι η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα το με ή/και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό όλων των μελών ή επισκεπτών άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του topodigos.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από τη χρήση του δικτυακού τόπου topodigos.gr ή την αδυναμία πρόσβασης όλων των μελών και επισκεπτών σ’ αυτό, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους. Σε κάθε περίπτωση η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου topodigos.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ι

1. Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών του δικτυακού τόπου topodigos.gr, τα οποία κοινοποιούνται στην MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. από τους ιδίους.

2. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών της MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που εδρεύουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις αφενός του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει ερμηνευθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και αφ εταίρου του κυπριακού νόμου της Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 138/2001). Επίσης Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και Ν.3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει σήμερα.

3. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω των αριθμών 2108848155, 2108840227 (FAX) ή στέλνοντας mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Μέσω των ανωτέρω τρόπων επικοινωνίας ο χρήστης μπορεί επίσης να επιβεβαιώνει τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί η εταιρεία στα πληροφοριακά της συστήματα, να ζητάει την διόρθωση, την αλλαγή ή την διαγραφή αυτών. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από την βάση δεδομένων που τηρεί η εταιρεία θα πρέπει να αποστείλει ενυπόγραφη δήλωση διαγραφής του από το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή η εταιρεία δεν παραλάβει την ενυπόγραφη δήλωση του χρήστη για διαγραφή του από πληροφοριακό της σύστημα διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας και αποστολής προωθητικών μηνυμάτων.

4. Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε κανένα τρίτο φορέα. Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δύναται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των πελατών του δικτυακού τόπου topodigos.gr σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

α. Έχει τη ρητή συγκατάθεση των μελών για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στους πελάτες του δικτυακού τόπου topodigos.gr έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικώς, ή/και να παραδίδει προϊόντα ή βραβεία, sms, mms κλπ.

β. Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. καθίσταται απολύτως απαραίτητη για την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του δικτυακού τόπου topodigos.gr. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που τα μέλη του δικτυακού τόπου topodigos.gr καταθέτουν σε αυτό, στο βαθμό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την παροχή υποστήριξης προς τον δικτυακό τόπο topodigos.gr.

5. Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, επιτάσσεται η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων, προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές Αρχές μετά από νόμιμο αίτημά τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΙΙ

Η εταιρεία αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και συμμορφώνεται με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Στη συνέχεια, θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος φορέας;

Αρμόδιος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών του δικτυακού τόπου topodigos.gr, τα οποία κοινοποιούνται στην ως άνω εταιρεία από τους ιδίους αποκλειστικά και μόνο για την ορθή εφαρμογή και την εξυπηρέτηση των όρων της μεταξύ μας σύμβασης και των παρεχόμενων εκ μέρους της εταιρείας υπηρεσιών.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;  

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ κ.ά., καθώς και στο σύνολο των επιπλέον πληροφοριών που παρέχονται στην εταιρεία μας προκειμένου να παρέχει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.    

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;  

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.  

4. Πότε και για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα ;

Η εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει ή επεξεργάζεται δεδομένα με αποκλειστικό λόγο την πραγμάτωση των επιχειρηματικών της σκοπών στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει καθώς και για την εξυπηρέτηση σκοπών του νόμου. 

Για τους λόγους αυτούς, όπου απαιτείται, συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας κλπ) καθώς και όσα είναι απαραίτητα ώστε να εξυπηρετηθεί η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων όποιων τυχόν επιπλέον προστεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο εκ μέρους του Πελάτη (ενημέρωση/επικαιροποίηση διαδικτυακού προφίλ κλπ).   

 Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας δε στον ιστότοπο της εταιρείας συλλέγονται τα δεδομένα από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσής σας να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα, τα μόνα cookies που χρησιμοποιεί η σελίδα ανήκουν στις κατηγορίες:  

(α) Απολύτως Απαραίτητα Cookies και  

(β) Cookies Λειτουργικότητας  

 Αμφότερα είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι ανώνυμες και δεν παρακολουθούν την δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστοτόπους. 

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παρέχετε επιπρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να λαμβάνετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις σχετικά με νέα, προσφορές και άλλες παρεχόμενες εκ μέρους της εταιρείας μας υπηρεσίες (πχ newsletter). Στην περίπτωση αυτή συλλέγεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δεδομένων και  θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε την ρητή συγκατάθεσή σας.Κατά την εγγραφή σας θα αποστέλλεται σχετικό επιβεβαιωτικό email (double opt-in) προκειμένου να έχουμε την πραγματική συναίνεσή σας και σε κάθε περίπτωση μπορείτε όποτε επιθυμείτε να διαγραφείτε από την σχετική λίστα (opt-out) ενώ  μετά την πάροδο εύλογου διαστήματος θα σας ζητήσουμε να ανανεώσετε την συγκατάθεσή σας εφόσον το επιθυμείτε.  

Για τα δεδομένα που συλλέγονται από το site με την χρήση cookies ισχύουν όσα αναλυτικά θα αναφερθούν παρακάτω. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα ζητηθούν, θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιηθούν μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή για να έχετε πρόσβαση στο επιθυμητό περιεχόμενο.

Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία συλλέγονται με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους από την εταιρεία, υποβάλλονται στην απολύτως απαραίτητη και ελάχιστη επεξεργασία και χρησιμοποιούνται μόνο κατά το μέτρο που μας μας επιτρέπει να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή για να έχετε πρόσβαση στο επιθυμητό περιεχόμενο. 

5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων από την Εταιρεία;  

Η επεξεργασία των δεδομένων :  

(α) γίνεται για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών , εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας.  Δεδομένα σας, όπως το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τιμολογίων συλλέγονται και τηρούνται στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και 

(β) βάσει της δικής σας ρητής συγκατάθεσης που έχετε παρέχει, για όποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας απαιτείται. 

6. Συλλογή γενικών πληροφοριών

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στους ιστοτόπους μας, πραγματοποιείται αυτόματη καταγραφή πληροφοριών γενικής φύσης. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, το όνομα του παρόχου υπηρεσιών Internet και λοιπά παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι μόνο πληροφορίες που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το άτομό σας ούτε μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιου είδους εξατομίκευση-προσωποποίηση. Επιπλέον, αυτά τα δεδομένα παράγονται επίσης κατά την πρόσβαση σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο στο Διαδίκτυο και δεν αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αξιολογούνται και επεξεργάζονται από εμάς για λόγους ασφαλείας,συντήρησης, στατιστικών καταγραφών και ποιοτικών ελέγχων.  

7. Χειρισμός των προσωπικών σας πληροφοριών

Ασχολούμαστε μόνο με προσωπικά δεδομένα, στο μέτρο του δυνατού, σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και την υφιστάμενη νομοθεσία. Προσπαθούμε επίσης να παρέχουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κατάχρηση ανά πάσα στιγμή. 

Η αποθήκευση και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται μέσα σε ένα κέντρο δεδομένων υψηλής ασφάλειας. Για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, χρησιμοποιούμε τεχνικές κρυπτογράφησης (όπως SSL) μέσω HTTPS. Οι διακομιστές μας προστατεύονται από τείχους προστασίας (firewall) και προστασία από ιούς (antivirus). Διασφαλίζουμε επίσης την ύπαρξη και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης. 

Η εταιρεία κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συμμορφώνεται πλήρως με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 

8. Χρήση cookies

Ο ιστότοπός μας  χρησιμοποιεί "cookies". Αυτή η τεχνολογία κάνει χρήση μικρών αρχείων κειμένου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή που χρησιμοποιείτε και τα οποία καθιστούν δυνατή, μεταξύ άλλων, να κάνετε την πλοήγησή σας στον ιστότοπο πιο άνετη ή ασφαλέστερη. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη προσαρμογή των προσφορών σε έναν ιστότοπο προς τα συμφέροντα των επισκεπτών ή γενικότερα για τη βελτίωσή τους με βάση τις στατιστικές αξιολογήσεις. 

Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε επιτρέπει cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία των ιστότοπων μπορεί να περιοριστεί ή και να ανασταλεί εάν δεν επιτρέπονται cookies. 

9. Χρήση του Google Analytics 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google").  

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies", αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου.  

Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Βασικά, οι διευθύνσεις IP είναι αυτομάτως ανώνυμες στην ιστοσελίδα μας. Εκ μέρους του διαχειριστή της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και την παροχή άλλων πληροφοριών σχετικών με την δραστηριότητα της ιστοσελίδας. 

 Η διεύθυνση IP που παρέχεται από το Google Analytics ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies από μια αντίστοιχη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, σημειώστε ότι αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες αυτής της ιστοσελίδας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από τα cookies και που σχετίζονται με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, με τη λήψη  διάφορων browser plug-ins που μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά ή και να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί μέσω ειδικής επιλογής που υπάρχει στον browser που χρησιμοποιείται (πιθανή ένδειξη «Διαγραφή Cookies»)  

10. Χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα για άλλους σκοπούς πχ σκοπούς προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών; 

Όχι,  δεν χρησιμοποιούνται για τέτοιους σκοπούς εκτός αν έχετε παρέχει την σχετική ρητή και πραγματική σας συναίνεση.   

11. Ποιοι είναι οι αποδέκτες Δεδομένων ;

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι: (α) η εταιρεία μας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας και οι εξωτερικοί μας συνεργάτες, που έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, (β) Δημόσιες ή Δικαστικές Υπηρεσίες ή Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον προκύπτει από διάταξη νόμου ή εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση/διαταγή. 

Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε κανένα τρίτο φορέα. Η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δύναται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των πελατών του δικτυακού τόπου topodigos.gr σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

α. Έχει τη ρητή συγκατάθεση των μελών για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στους πελάτες του δικτυακού τόπου topodigos.gr έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικώς, ή/και να παραδίδει προϊόντα ή βραβεία, sms, mms κλπ.

β. Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. καθίσταται απολύτως απαραίτητη για την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του δικτυακού τόπου topodigos.gr. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που τα μέλη του δικτυακού τόπου topodigos.gr καταθέτουν σε αυτό, στο βαθμό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την παροχή υποστήριξης προς τον δικτυακό τόπο topodigos.gr.

12. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;  

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρεία μας  
▪ να τηρούν εχεμύθεια,  

▪ να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της εταιρείας  

▪να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,  

▪ να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως με τον Κανονισμό GDPR.  

13. Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα Δεδομένα σας;  
Η διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων καθορίζεται από το πλαίσιο τις μεταξύ μας σύμβασης καθώς και από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας.   

Είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των Δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων των εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων από την εταιρεία ή σε περίπτωση που το απαιτεί κανόνας δικαίου ή συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.  

14. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας; 

Η εταιρεία δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται και στο άρθρο 4 του παρόντος. Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Η εταιρεία προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της ασφάλειας των δεδομένων και της εφαρμογής της Πολιτικής.  

15. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;  

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).  
Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας  

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας . 

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.  

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.  

16. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;  

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό ενυπόγραφο  αίτημα, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας  με την ένδειξη «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.   Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή η εταιρεία δεν παραλάβει την ενυπόγραφη δήλωση του χρήστη για διαγραφή του από πληροφοριακό της σύστημα διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας και αποστολής προωθητικών μηνυμάτων εφόσον ο χρήστης έχει εξ αρχής δώσει την ρητή συγκατάθεσή του για την αποστολή τους.

17. Πότε απαντάμε στα αιτήματα σας; 

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.  

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.  

18. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των αιτημάτων σας;  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2108253083 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], χρησιμοποιώντας τον τίτλο: “Εξέλιξη Αιτήματος”. 

19. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;  
Όχι, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε, αυτοβούλως και εκτός του πλαισίου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σε κατάρτιση προφίλ  βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.  

20. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς; 

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

21. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;  

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

22. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;  
Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε σχετικά σε εμφανές σημείο του site. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας  
Η εταιρεία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων που λαμβάνει. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή απορία και γενικώς για κάθε θέμα που άπτεται των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και γενικότερα της πολιτικής που ακολουθεί η εταιρεία σε σχέση με αυτά μπορείτε να έρχεστε σε επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας όπως και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων :   

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: MAC INFORMATION GROUP - ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Γ’ Σεπτεμβρίου 101 Αθήνα. Τηλ.: 210 8253083,
E-mail: [email protected].

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Τρύφωνας Παν. Μούσης, Δικηγόρος,
Γ’ Σεπτεμβρίου 101 Αθήνα. Τηλ.: 2130440579, E-mail: [email protected].

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση θα επιλυθεί ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων.