ΔΟΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΖΙΩΓΑΣ ΠΑΡΙΣ - ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ