ΨΗΣΤΑΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΑ "Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΟΥ", ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ