ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

2
6ο χιλιόμετρο Λάρισας - Νίκαιας (Παράπλευρος δρόμος ΑΡΩΓΗ, 415 00
Τηλέφωνο
3
7ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας - Αθηνών, Νίκαια, Λάρισα
Τηλέφωνο
6
4ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Αθηνών
Τηλέφωνο
9
Αγίου Γεωργίου 6, Νίκαια, Λάρισα
Τηλέφωνο