Αλευροποιία, Βιομηχανίες, Αντιπροσωπείες, Πρατήρια