Δοκιμαστήρια Αντλιών

1
9ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Λάρισα
Τηλέφωνο