Γενικοί Χειρουργοί

2
8ο χλμ. Λάρισας - Αθηνών, εντός ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
Τηλέφωνο
4
8ο χλμ ΠΕΟ. Λάρισας - Αθηνών, (εντός ΙΑΣΩ Θεσσαλίας), Λάρισα
Τηλέφωνο
9
Μανωλάκη 9 -11α, 2ος όροφος, Λάρισα, Θεόφραστου 75, Νέα Πολιτεία, Λάρισα
Τηλέφωνο