Γεωπονικό Κέντρο

1
6ης Οκτωβρίου 187, Ελασσόνα, Λάρισα
Τηλέφωνο