Χωματουργικές Εργασίες

36ο χλμ. Λάρισας - Θεσσαλονίκης, Πυργέτος
Τηλέφωνο