Ιχθυοπωλεία

1
Αλεξάνδρου παπαναστασίου 52, Λάρισα
Τηλέφωνο