Καφεκοπτεία

1
Σκαρλάτου Σούτσου 7 & Ίωνος Δραγούμη, Λάρισα
Τηλέφωνο