Κτηνοτροφεία - Χοιροτροφεία - Πτηνοτροφεία

1
3ο χλμ. Περιφ. Λάρισας - Τρικάλων, Μεζουρλό, Λάρισα
Τηλέφωνο