Μηχανουργεία και Ηλεκτρομηχανουργεία

3
6ο χλμ. Επαρχ. Οδού Λάρισας - Καρδίτσας, Λάρισα
Τηλέφωνο