Μοδίστρες και Επιδιορθώσεις Ενδυμάτων

1
Παπαναστασίου 85, έναντι Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, Λάρισα
Τηλέφωνο