Παθολόγοι

1
Έλλης Λαμπτέτη 48, Νέα Πολιτεία, Λάρισσα
Τηλέφωνο
2410627345
2
31ης Αυγούστου, Λάρισα
Τηλέφωνο
2410555773
3
Κύπρου 45, Λάρισα
Τηλέφωνο
2410287915
4
Κύπρου & Νεοφύτου 1, Λάρισα
Τηλέφωνο
2410555880
6
Βενιζέλου, Ελευθερίου 28, Λάρισα
Τηλέφωνο
2410539819