Πνευμονολόγοι - Φυματιολόγοι

6
Αλέξανδρου Παπαναστασίου 57, Λάρισα
Τηλέφωνο