Πρατήρια Πάγου

1
4ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού Λάρισας - Φαλάνης, Λάρισα
Τηλέφωνο
2
Πλαπούτα 30, Λάρισα
Τηλέφωνο
3
1ο Χλμ. Αμπελώνα - Τυρνάβου, Αμπελώνας
Τηλέφωνο