Ψυκτικοί

7
Αμπελώνος 53, Φαλλάνη, Λάρισα
Τηλέφωνο