Σχολές Πολεμικών Τεχνών

1
Νικηφόρου Φωκά 3, Λάρισα 412 23
Τηλέφωνο