Σίτες

1
4ο χλμ. Π.Ε. Λάρισας - Βόλου, Λάρισα, θέση Μαγούλα
Τηλέφωνο