Δάσος Πολυδενδρίου

Έχει ανακηρυχθεί εθνικός δρυμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, είναι ένα από τα πιο οργανωμένα δάση σε όλη την χώρα, στο οποίο προσφέρεται πλήθος δραστηριοτήτων, όπως πεζοπορία, rafting και rappel.