ΚΤΕΛ Nομού Λάρισας

Γεωργιάδου και Ολύμπου 1, 41211, Λάρισα
2410 254281
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2410-567600
Αποθήκη Δεμάτων: 2410-537754, 2410-567622
Εκδοτήριο Αθήνας: 2410-537760, 2410-538500
Εκδοτήριο Θεσσαλονίκης: 2310-595430
Εκδοτήριο Ιωαννίνων: 26510-26286 / 27442